АДВАНС ООД

Ние сме фирма, която предлага решения на специфични технически и технологични проблеми, като изцяло концентрираме вниманието си върху индивидуалните потребности на клиентите за осигуряване на оптималната им удовлетвореност. Запознаваме се обстойно със съществуващата обстановка и/или проблем, и предоставяме акуратно решение, предлагайки точния вид съоръжение или машина.

Дружеството ни е създадено през 2005г. със седалище в гр. Пазарджик, като предметът на дейност е:

  • Производство, доставка, монтаж, пуск в експлоатация на нестандартни машини, оборудване и цели технологични линии за тежката индустрия – в това число вибрационни пресевни сита, лентови и верижни транспортьори, шредери, приемни бункери, регулиращи клапи, метални площадки и други метални конструкции;
  • Осигуряване на гаранционна и извънгаранционна поддръжка;
  • Изработване на малки и средно-габаритни детайли;
  • Плазмено рязане, огъване, заваряване, металообработка.

Осъществяваме дейността си в областта на:

  • Добива и преработката на инертни материали;
  • Рециклирането на битови отпадъци;
  • Както и други подотрасли на промишлеността в зависимост от нуждите на клиента.

В хода на дейността си дружеството е сертифицирано по международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 и в тази връзка e приета политика по качество и околна среда: politica

 

Разгледайте пълен списък на нашите продукти.

 

advans-sertifikat_1
advans-sertifikat_2