АДВАНС ООД

Ние сме фирма, която предлага решения на специфични технологични проблеми, като изцяло концентрираме вниманието си върху индивидуалните потребности на клиентите за осигуряване на оптималната им удовлетвореност. Запознаваме се обстойно със съществуващата обстановка и/или проблем, и предоставяме акуратно решение, предлагайки точния вид съоръжение или машина, от което се нуждаят.

Дружеството ни е създадено през 2005г. със седалище в гр. Пазарджик, като предметът на дейност е:

  • Производство, доставка, монтаж, пуск в експлоатация на нестандартни машини, оборудване и цели технологични линии, както и осигуряване на гаранционна и извънгаранционна поддръжка;
  • В допълнение изработваме и малки серии и единични образци на средногабаритни детайли.

Осъществяваме дейността си в областта на:

  • Добива и преработката на инертни материали;
  • Рециклирането на битови отпадъци;
  • Както и други подотрасли на промишлеността в зависимост от нуждите на клиента.

В хода на дейността си дружеството е сертифицирано по международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 и в тази връзка e приета политика по качество и околна среда: politica

 

Разгледайте пълен списък на нашите продукти.

 

advans-sertifikat_1
advans-sertifikat_2