ДОБИВНА ИНДУСТРИЯ

ДОБИВНА ИНДУСТРИЯ

Мечовидна машина за измиване на чакъл

Вибрационно сито за сухо пресяване

Драги за подводен добив на инертни материали DM 50

Драги за подводен добив на инертни материали DM 75

Драги за подводен добив на инетрни материали DM100

Джет система

Захранващи бункери

Захранващи бункери

Мини пресевна инсталация с варов възел

Пресевна имсталация за инертни материали

Шнекове / Измиващи/

Шнекове /Транспортиращи/

Гуменолентов транспотрьор с носеща конструкция